Evropský institut bezpečnosti filmových projektů, z.ú.

Vítejte na stránkách Evropského institutu bezpečnosti filmových projektů, z.ú., nezisková organizace.

Náš ústav se specializuje na výzkumnou činnost v oblasti integrované bezpečnosti pro audiovizuální projekty, na realizaci projektů a spolupráci s univerzitami, vládními organizacemi, oborovými organizacemi, producenty a televizemi.

Filmový průmysl není jen kouzlem a speciálními efekty. Skutečné nebezpečné kousky jsou stále důležitou součástí většiny projektů. V současné době však chybí dostatečné povědomí o jejich bezpečném řízení v kontextu s BOZP a PO.

Odborníci z oblasti běžné bezpečnosti práce a požární ochrany nejsou schopni pojmout tuto problematiku a jsou zaskočeni složitostí a zvláštními omezeními / požadavky filmových projektů.

Náš institut byl vytvořen proto, aby nabídl řešení a podporu všem zúčastněným stranám.

  •  Evropský institut bezpečnosti filmových projektů je domovem nejlepších odborníků v oblasti bezpečnosti práce, evropských expertů na kaskadérskou problematiku a odborníků na filmový průmysl. Oficiálně spolupracujeme s Fakultou bezpečnostního inženýrství v Ostravě, avšak naše poslání není jen akademické, neboť veškeré naše odborné znalosti lze uplatnit přímo při natáčení.
  • Nabízíme poradenství, hodnocení rizik s našimi odborníky při návštěvách lokací, abychom mohli posoudit možná nebezpečí, navrhnout řešení a také být přítomni během natáčení k řešení ad hoc problémů a koordinace BOZP v rámci dodavatelů. Vytváříme databázi dodavatelů filmových profesí, kteří nejen splňují potřebné BOZP a PO standardy, ale tyto standardy jsou též jejich prioritou.
  •  Oproti běžným odborníkům na bezpečnost a ochranu zdraví v práci jsme seznámeni s prací při natáčení a jsme schopni dodávat kreativní řešení, která neovlivňují umělecký záměr režiséra. Spíše než zakazovat každou nebezpečnou scénu, usilujeme o nalezení způsobu, jak bezpečně danou uměleckou scénu zrealizovat. Kompletní implementace integrované bezpečnosti vede často ke snížení nákladů, jako je včasná prevence potenciálních rizik, a vydání filmu se zrychluje.
  • Abychom podpořili myšlenku bezpečnosti na scéně, vytváříme novou profesi specialisty filmové bezpečnosti a nabízíme workshopy o integrované bezpečnosti. Naši odborníci také přednášejí na univerzitách s cílem zvýšit povědomí o budoucí generaci pohybu.

Členové ústavu:

Mgr. Jiří Kosorinský, MBA
ředitel ústavu

Doc. Ing. Ivana Tureková Ph. D.

Místopředsedkyně správní rady – Expertka na BOZP a PO na univerzitě v Nitře

Ing. Michal Svoboda Ph. D.

Člen správní rady – majitel společnosti Projekty PO, s.r.o. a uznávaný expert na  BOZP a PO v ČR a SK

Mgr. Ĺubica Kosorinská

Předsedkyně správní rady – expertka ústavu na mezinárodní vztahy

doc. Ing. Jiří Hrbáček Ph. D.

Člen správní rady – Expert na pedagogické aktivity ústavu z  PeD MUNI Brno.

Dana Hrbáčková

revizor ústavu

 

Janka svou kariéru nastartovala u nezávislých filmů a díky svým technickým znalostem z oblasti kamerové a světelné techniky, střihu, zázemí v oblasti řízení BOZP a bezprostředními analytickými dovednostmi se rychle prosadila jako výjimečný profesionál v oblasti produkce, který je schopen podpořit a řídit každou část produkce efektivně a to nejen ve Spojeném Království, ale také mezinárodně.

Máte-li zájem o naše služby implementace integrované bezpečnosti do Vašeho projektu nebo libovolnou formu spolupráce neváhejte nás kontaktovat: zde

 

Kontaktujte nás