Služby ústavu

Náš ústav klade důraz na přesah výzkumu do praxe. Proto disponujeme i živnostmi vázanými:

  • Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
  • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti kaskadérství a přípravy herců na
    realizaci filmových scén

Díky tomu můžeme realizovat kompletní implementace našich poznatků a integrované bezpečnosti do filmových projektů i odborně konzultovat konkrétní scény.

Implementace integrované bezpečnosti do filmových projektů

Plánujete natáčet film? Kontaktujte nás!

Ve spolupráci s našim partnerem SFE, poskytneme Vám specialistu filmové bezpečnosti, který od preprodukce – práce na technickém scénáři, obhlídkách lokací a konzultace uměleckého záměru režiséra Vás provede až po poslední klapku celým filmovým projektem.

Zpracujeme povinou dokumentaci a risk assasement + check list pro produkci. Manažersky udržíme bezpečnost při natáčení v legálních mantinelech a kreativně nalezneme řešení pro umělecké požadavky režiséra.

Pomůžeme zajistit kaskadéry, kteří mají do svého work-flow implementovanou integrovanou bezpečnost, případně dohlédneme na work-flow kaskadérů se kterými jste sehraní. Nechte bezpečnost na nás! Při kompletní implementaci výrazně zefektivníme samotné natáčení a tím Vám ušetříme natáčecí dny a tím i PENÍZE!

Nepřemýšlíme proč něco nejde, ale JAK TO UDĚLAT BEZPEČNĚ!

Odborné konzultace konkrétních scén

Máte již roztočený projekt? Nikdy není pozdě naskočit do rozjetého vlaku. Projdeme s Vámi technický scénář scén co budou následovat, s režisérem probereme jeho umělecký
záměr… vyhodnotíme rizikové scény a navrhneme řešení. Poskytneme Vám specialistu integrované bezpečnosti, zpracujeme povinnou dokumentaci a check-list pro produkci, dohlédneme na dodržování bezpečného work-flow vašimi kaskadéry.

Provedeme obhlídku plánovaných lokací a navrhneme potřebná opatření.
Vytvoříme pro herce, štáb bezpečné prostředí umožňující soustředit se na umělecký výsledek beze
strachu.

Workshopy, kvalifikační kurzy a semináře

PŘIPRAVUJEME.